Privacyverklaring

Jouw privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verzamelen van gegevens

Bij gebruik van onze webshop of het formulier op onze contactpagina verwerken wij uitsluitend gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van de verkoopovereenkomst of de afspraak.

Doel en verwerking van gegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden. Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we deze niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Websites derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.

Inzage en wijzigen van gegevens

Wij wijzen je erop dat je het recht hebt om persoonsgegevens die door ons worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek. Je hebt tevens het recht om te verzoeken om de gegevens te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen aan een derde.